Yu On Co-op Building Society 卖盘

ID: 74840
高層
羅富國徑 13-15 号
薄扶林
HKD 24,800,000HKD 24.8M
@ 18.77K / ()
1,321
()
4
房间
2
浴间
Jun 28, 2020
联络经纪
David Cheung
David Cheung
Customer Service Executive
特色及设施
单位类型
閣樓
楼层
高層
特色
工人房
阳台
車位
1 有盖 已含1 有盖 車位 已含
楼龄
51 年
社区
路程
-- 分钟
我的地方
附近楼盘
学校
更多
按揭
按揭
楼价
港币
首期
港币
年期
  • 利率 = 2.35 %
  • 免责声明: 计算结果只供参考
12.4M12.4M首期港币总开支
月供
港币 0 每月
首次现金开支
港币 0
港币 每月
@2.35%,  30
自订
免责声明: 计算结果只供参考
了解更多此处
Yu On Co-op Building Society
 卖盘 1
 平均 HKD 18.77M
Yu On Co-op Building Society
附近同价楼盘
附近同价楼盘
大厦
大厦
呎价
呎价(实)
尺寸
尺寸
房间
浴间
更新
更新
碧瑤灣 - 物业出租 - 976 尺 - HKD 17.5M - #116617
碧瑤灣
@17.93K
976 实用
976
1,135 建筑
1,135
212020-06-09
#116617
怡林閣 - 物业出租 - 1018 尺 - HKD 19.5M - #69545
怡林閣
@19.16K
1,018 实用
1,018
1,235 建筑
1,235
322020-06-04
#69545
帝柏園 - 物业出租 - 1180 尺 - HKD 24M - #55778
帝柏園
@20.34K
1,180 实用
1,180
1,509 建筑
1,509
322020-06-29
#55778
碧瑤灣 - 物业出租 - 976 尺 - HKD 15.28M - #116687
碧瑤灣
@15.66K
976 实用
976
1,135 建筑
1,135
222020-06-30
#116687
碧荔道18-24號 - 物业出租 - 1206 尺 - HKD 26.8M - #294433
碧荔道18-24號
@22.22K
1,206 实用
1,206
322020-06-24
#294433
怡林閣 - 物业出租 - 1309 尺 - HKD 25M - #119547
怡林閣
@19.1K
1,309 实用
1,309
1,587 建筑
1,587
322020-06-18
#119547
碧瑤灣 - 物业出租 - 1363 尺 - HKD 30M - #76980
碧瑤灣
@22.01K
1,363 实用
1,363
1,520 建筑
1,520
322020-06-11
#76980
Bisney View - 物业出租 - 1779 尺 - HKD 59.8M - #54956
Bisney View
@33.61K
1,779 实用
1,779
3,000 建筑
3,000
322020-05-29
#54956
貝沙灣 南灣 (4期) - 物业出租 - 1985 尺 - HKD 78M - #54603
貝沙灣 南灣 (4期)
@39.3K
1,985 实用
1,985
2,557 建筑
2,557
432020-06-24
#54603
碧瑤灣
HKD17.5M
976
()
2
房间
1
浴间
怡林閣
HKD19.5M
1,018
()
3
房间
2
浴间
帝柏園
HKD24M
1,180
()
3
房间
2
浴间
碧瑤灣
HKD15.28M
976
()
2
房间
2
浴间
碧荔道18-24號
HKD26.8M
1,206
()
3
房间
2
浴间
了解更多此处
薄扶林
薄扶林
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?