The Mount Austin - House 租盘

ID: 40328
地面
柯士甸山道 8 号
山顶
HKD 260,000 不含管理费HKD 260K 不含管理费
@ 69 / ()
3,787
()
4
房间
4
浴间
Jun 19, 2020
联络经纪
李立燦
李立燦
Customer Service Executive
特色及设施
单位类型
獨立屋
楼层
地面
特色
工人房
阳台
花园
客厅
車位
1 有盖 已含1 有盖 車位 已含
楼龄
18 年
社区
路程
-- 分钟
我的地方
附近楼盘
学校
更多
了解更多此处
The Mount Austin - House
 租盘 1
 平均 HKD 260K
The Mount Austin - House
附近同价楼盘
附近同价楼盘
大厦
大厦
呎价
呎价(实)
尺寸
尺寸
房间
浴间
更新
更新
布力徑12-22號 - 物业出租 - 4440 尺 - HKD 250K - #363468
布力徑12-22號
@56
4,440 实用
4,440
5,500 建筑
5,500
432020-07-04
#363468
卓能山莊 - 物业出租 - 3362 尺 - HKD 300K - #42609
卓能山莊
@89
3,362 实用
3,362
6,000 建筑
6,000
532020-04-27
#42609
Interocean Court - 物业出租 - 2665 尺 - HKD 228K - #33264
Interocean Court
@86
2,665 实用
2,665
3,844 建筑
3,844
532020-05-12
#33264
山景花園別墅 - 物业出租 - 2724 尺 - HKD 228K - #17288
山景花園別墅
@84
2,724 实用
2,724
3,760 建筑
3,760
432020-05-04
#17288
紅梅閣 - 2期 - 物业出租 - 3195 尺 - HKD 190K - #32892
紅梅閣 - 2期
@59
3,195 实用
3,195
3,250 建筑
3,250
442020-06-29
#32892
The Mount Austin - 物业出租 - 2053 尺 - HKD 120K - #36520
The Mount Austin
@58
2,053 实用
2,053
2,661 建筑
2,661
432020-06-19
#36520
The Mount Austin - 物业出租 - 725 尺 - HKD 55K - #73762
The Mount Austin
@76
725 实用
725
932 建筑
932
222020-06-19
#73762
The Mount Austin - 物业出租 - 850 尺 - HKD 47K - #40733
The Mount Austin
@55
850 实用
850
1,103 建筑
1,103
322020-06-26
#40733
龍庭 - 物业出租 - 2545 尺 - HKD 180K - #15539
龍庭
@71
2,545 实用
2,545
3,165 建筑
3,165
432020-06-17
#15539
布力徑12-22號
HKD250K
4,440
()
4
房间
3
浴间
卓能山莊
HKD300K
3,362
()
5
房间
3
浴间
Interocean Court
HKD228K
2,665
()
5
房间
3
浴间
山景花園別墅
HKD228K
2,724
()
4
房间
3
浴间
紅梅閣 - 2期
HKD190K
3,195
()
4
房间
4
浴间
了解更多此处
山顶
山顶
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?