The Java 租盘

ID: 79912
高層
渣華道 98 号
北角
HKD 48,000 含管理费HKD 48K 含管理费
@ 56 / ()
862
()
3
房间
3
浴间
Sep 3, 2019
特色及设施
单位类型
住宅
楼层
高層
特色
工人房
2 阳台
楼龄
8 年
社区
路程
-- 分钟
我的地方
附近楼盘
学校
更多
了解更多此处
The Java
 租盘 2
 平均 HKD 48K
The Java
附近同价楼盘
附近同价楼盘
大厦
大厦
价钱
价钱
尺寸
尺寸
房间
浴间
更新
更新
和富中心
HKD 45K
45K
1,073 实用
1,073
1,246 建筑
1,246
322019- 9-17
#154448
形品
HKD 40K
40K
728 实用
728
936 建筑
936
322019- 9- 4
#165112
柏蔚山
HKD 43K
43K
871 实用
871
322019- 9-20
#365548
The Java
HKD 48.5K
48.5K
864 实用
864
1,205 建筑
1,205
422019- 9- 2
#161486
港運城
HKD 35K
35K
788 实用
788
996 建筑
996
322019- 8-26
#162710
柏蔚山
HKD 42K
42K
829 实用
829
322019- 9-19
#365827
柏蔚山
HKD 47K
47K
808 实用
808
322019- 9-13
#365727
柏蔚山
HKD 45K
45K
832 实用
832
322019- 9-12
#366049
港濤軒
HKD 45K
45K
853 实用
853
1,120 建筑
1,120
322019- 8-28
#161476
寶馬臺
HKD 35K
35K
718 实用
718
846 建筑
846
322019- 9-17
#5925
柏蔚山
HKD 45K
45K
829 实用
829
322019- 9-20
#365843
港濤軒
HKD 48K
48K
853 实用
853
1,120 建筑
1,120
322019- 9- 5
#161417
柏蔚山
HKD 40K
40K
832 实用
832
322019- 9-18
#366040
柏蔚山
HKD 55K
55K
911 实用
911
322019- 9-18
#365967
柏蔚山
HKD 48K
48K
832 实用
832
332019- 9-20
#365932
曉峰
HKD 39K
39K
694 实用
694
901 建筑
901
322019- 9-23
#97070
和富中心
HKD 36K
36K
874 实用
874
963 建筑
963
322019- 8-29
#155520
慧雲峰
HKD 39K
39K
750 实用
750
980 建筑
980
322019- 7-17
#68581
柏蔚山
HKD 52K
52K
829 实用
829
322019- 7- 8
#365795
港濤軒
HKD 54K
54K
853 实用
853
1,120 建筑
1,120
322019- 8-21
#161413
柏蔚山
HKD45K
829
()
3
房间
2
浴间
和富中心
HKD45K
1,073
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD43K
871
()
3
房间
2
浴间
The Java
HKD48.5K
864
()
4
房间
2
浴间
港運城
HKD35K
788
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD42K
829
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD47K
808
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD45K
832
()
3
房间
2
浴间
港濤軒
HKD45K
853
()
3
房间
2
浴间
寶馬臺
HKD35K
718
()
3
房间
2
浴间
形品
HKD40K
728
()
3
房间
2
浴间
港濤軒
HKD48K
853
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD40K
832
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD55K
911
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD48K
832
()
3
房间
3
浴间
曉峰
HKD39K
694
()
3
房间
2
浴间
和富中心
HKD36K
874
()
3
房间
2
浴间
慧雲峰
HKD39K
750
()
3
房间
2
浴间
柏蔚山
HKD52K
829
()
3
房间
2
浴间
港濤軒
HKD54K
853
()
3
房间
2
浴间
了解更多此处
北角
北角
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?