Apartment O - Wong Nai Chung Road
陳公館 - 跑馬地

陳公館 - 跑馬地 Apartment O - Wong Nai Chung Road 物业出售及出租

Building Outlook
Building Outlook
Building Outlook
Entrance
Entrance
Lobby
Lobby
Gym Room
Gym Room
Gym Room
BBQ
Sitting area
楼龄
- 
面积范围
670 - 670 
总座数
- 
楼龄
0 
面积范围
670 - 670 
总座数
0 
大厦类型
高层建筑
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888