Ham Tin San Tsuen - Pui O 鹹田新村 - 貝澳

鹹田新村 - 貝澳 Ham Tin San Tsuen - Pui O 物业出售及出租

Garden
Garden
Garden
Garden

楼龄

- 
面积范围
0 - 0 
总座数
- 

楼龄

0 
面积范围
0 - 0 
总座数
0 
大厦类型
村屋
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
OKAY.COM - iOS App StoreOKAY.COM - Android Play Store
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888