Golden Lion Garden - Phase 1金獅花園 (1期)

金獅花園 (1期) Golden Lion Garden - Phase 1 物业出租

楼龄
34 
面积范围
492 - 492 
总座数
6 
楼龄
34 
面积范围
492 - 492 
总座数
6 
大厦类型
高层建筑 
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888