Hang Lung Bank Eastern Branch Building恆隆銀行東區分行大廈

恆隆銀行東區分行大廈 Hang Lung Bank Eastern Branch Building 物业出售及出租

楼龄
44 
面积范围
705 - 705 
总座数
1 
楼龄
44 
面积范围
705 - 705 
总座数
1 
大厦类型
高层建筑 
总户数
32 单位
每座层数
16 层数
每层单位
2 单位
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888