Kornhill - Block J-M康怡花園 - J-M座

康怡花園 - J-M座 Kornhill - Block J-M 物业出售及出租

View
View
Bathroom
Bedroom
Dining Room
楼龄
34 
面积范围
680 - 1,065 
总座数
- 
楼龄
34 
面积范围
680 - 1,065 
总座数
0 
大厦类型
高层建筑 
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888