Kornhill - Block A-H康怡花園 - A-H座

康怡花園 - A-H座 Kornhill - Block A-H 物业出售及出租

View
View
View
楼龄
35 
面积范围
521 - 1,316 
总座数
- 
楼龄
35 
面积范围
521 - 1,316 
总座数
0 
大厦类型
高层建筑 
游乐场
24小时保安
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888