Chai Wan Industrial City - Phase 1
柴灣工業城1期

柴灣工業城1期 Chai Wan Industrial City - Phase 1 物业出售及出租

View
View
View
楼龄
32 
面积范围
1,150 - 1,150 
总座数
- 
楼龄
32 
面积范围
1,150 - 1,150 
总座数
0 
大厦类型
高层建筑
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888