Fung Lok Commercial Building豐樂商業大廈

豐樂商業大廈 Fung Lok Commercial Building 物业出租

楼龄
43 
面积范围
1,300 - 1,300 
总座数
1 
楼龄
43 
面积范围
1,300 - 1,300 
总座数
1 
大厦类型
高层建筑 
每座层数
14 层数
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888